• Damlama ve Yağmurlama
    Sulama Sistemleri
  • Daha Az Kaynak
    Daha Çok Verim
  • Akıllı Sulama İle
    Daha Çok Tasarruf

   2022 Yeni Ürünlerimiz İçin Kataloğumuzu İnceleyin.

Piltar KaliteliGüvenilirGarantili ürünler üretir.

Kalite
Güven
Garanti
Piltar

Ürün Çeşitlerimiz



layout styles

Damla Sulama

Damla sulama, suyun ya toprak yüzeyinin üstünden ya da yüzeyin altına gömülü olarak, bitki köklerine yavaşça damlamasını sağlayarak su ve besin tasarrufu yapma potansiyeline sahip bir tür mikro sulama sistemidir . Amaç, suyu doğrudan kök bölgeye yerleştirmek ve buharlaşmayı en aza indirmektir . Damla sulama sistemleri suyu bir vana, boru, tüp ve yayıcı ağı üzerinden dağıtır. Ne kadar iyi tasarlandığı, kurulduğu, bakımı ve çalıştırıldığına bağlı olarak, damlama sulama sistemi, yüzey sulama veya yağmurlama sulama gibi diğer sulama sistemlerinden daha verimli olabilir .


layout styles

Yağmurlama Sulama

Fıskiye; sulama, temizleme ve görsel amaçlı olarak kullanılan, tek hattan gelen suyu çevreye dağıtmak için geliştirilmiş alet. Endüstriyel tasarımları daha çok tarım sektöründe kullanılır. Bahçe ve yeşil alan düzenlemelerinde sulama maksatlı kullanımı da yaygınlaşmıştır. Yangın söndürme, kirli su havzalarının temizliği amacıyla da kullanımı mevcuttur.